Kritéria přijímacího řízení pro primu 2015/16

kategorie

Přesné znění Kritérií pro přijímací řízení pro šk. rok 2015/2016 naleznete zde.

Další podrobnosti jsou uvedeny na stránce Studium/Přijímací řízení

Oznámení o zveřejnění výsledků př. řízení

kategorie

 Výsledky a pořadí budou zveřejněny pod identifikačním číslem uchazeče po ukončení hodnocení všech uchazečů ze všech termínů 1. kola do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Ředitel zveřejní (v přízemí budovy gymnázia a na internetu na stránkách gymnázia na dobu 15 dnů) seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Lhůta 10 pracovních dnů pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí platí pro případné odvolání. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.


Upozornění: Pokud přijatí žáci neodevzdají do 10 pracovních dnů zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem, vzdávají se tímto práva přijetí na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Riegrova 17.

Mokerská laťka úspěšná

Hned 4 medaile a 3 umístění do 5. místa dovezli naši skokani a skokanky do výšky z tradičního klání v Mokré. Za účasti konkurence z Tišnova, Židlochovic, Pohořelic a domácích závodníků získal Adam Gajárek 1. místo, Petr Polák a Petra Kožoušková 2. místo, sice třetí místo, ale nesmírný obdiv si vyskákala suverénně nejmenší Veronika Křížová. Čtvrtá místa zdobí Květu Grabovskou a Nikolu Ulbrichovou. Nikolina sestra Sabina pak díky většímu počtu pokusů obsadila 5. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Republika - jasné vítězství našeho gymnázia

kategorie

Ve dnech 30. března až 1. dubna 2015 probíhalo v Praze celostátní kolo vzdělávacího a soutěžního projektu Republika, do něhož díky esejím na téma Pravomoci prezidenta v politickém systému ČR úspěšně postoupili dva studenti septimy - Jan Adamec a Jakub Ondrůšek. Součástí velmi nabitého programu byly kromě mnoha přednášek a panelových diskuzí se zajímavými hosty, například Jindřichem Šídlem či Taťánou Fischerovou, i prohlídka Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, sepisování řeči v časovém presu nebo simulace Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Aktivita ve všech akcích a debatách byla zaznamenávána, aby mohli být nakonec vyhlášeni nejúspěšnější účastníci projektu. Jan Adamec se umístil na prvním místě, Jakub Ondrůšek vyhrál druhou cenu. Oběma tak bude zařízena odborná stáž, Jan Adamec navíc pojede na exkurzi do Evropského parlamentu.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších podobně zaměřených akcích.

Fotogalerie

Volejbal

kategorie

Krajský přebor žákyň vyvrcholil finálovým turnajem, kterého se zúčastnilo 8 nejlepších krajských družstev. Naše děvčata obsadila pěkné 3. místo. Celkově reprezentantky gymnázia ukončily soutěž na 5. místě z 28 účastníků. Blahopřejeme.

Fotogalerie

Závěr volejbalové sezóny

kategorie

Po vítězství v okresním finále v odbíjené ZŠ a víceletých gymnázií v Zastávce u Brna postupuje družstvo žákyň do krajského finále, které se bude konat 30. dubna. Držíme palce.

Fotogalerie

Francouzská konverzace

kategorie

Ve středu 4. 3. 2015 proběhlo školní kolo francouzské olympiády, kterého se zúčastnilo 24 studentů ve dvou kategoriích – A2 a B2. Mladší kategorii A2 vyhrála Lucie Krejčířová z kvarty před Veronikou Slonkovou ze stejné třídy, v kategorii B2 zvítězila Karolína Novotná, za ní skončila Tereza Klausová, obě ze septimy. Děkujeme všem frankofilům za účast a příjemně strávený čas!

Ve středu 25. 3. 2015 bojovaly dvě naše studentky, Lucie Krejčířová z kvarty a Karolína Novotná ze septimy, v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Boj se odehrával v prostorách Alliance française na Moravském náměstí v Brně od rána až do odpoledne. Karolína Novotná ve velké konkurenci kategorie B2 nakonec obsadila krásné 6.místo. Lucie Krejčířová svou kategorii A2 vyhrála a postupuje do ústředního kola do Prahy, které se koná ve Francouzském institutu Praha 29. 4. 2015. Budeme jí držet palce.

Blahopřeje a děkuje Kateřina Benešová 

 

Úspěchy v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

kategorie

Do letošního krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce vyslala naše škola dva zástupce, a oba získali skvělé umístění. V nejstarší kategorii se na druhé místo probojoval Štěpán Brychta a v kategorii mladších získal první místo Vojtěch Turland. Blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole v Praze!

Republika

Na základě eseje na téma Republika postupují dva studenti septimy do celostátního kola vzdělávacího projektu s názvem Republika. Jedná se o Honzu Adamce a Jakuba Ondrůška, kteří budou naši školu reprezentovat v Praze ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2015. Blahopřejeme a těšíme se na zprávu z této akce.

Bičanová

Zeměpisná olympiáda 2015

kategorie

Skvělé postavení naší školy v zeměpisné olympiádě se v okresním a posléze i krajském kole podařilo udržet našim studentům. V nejmladší kategorii A skvělé třetí místo v okresním kole získal Jirka Kostrhun. Jeho bratr Jan v kategorii B si ziskem 2. místa zajistil postup do krajského kola, v němž získal skvělé 3. místo. V kategorii C se o první místo v obou kolech, vlastně ve třech (musíme započítat i kolo školní), postaral Vojta Turland, který nás pojede reprezentovat na republikové finále. Jen v kategorii D se naši zástupci na bednu nepostavili. Markéta Naušová obsadila 6. místo, Jan Konstant 8. a Ondra Bláha 9. místo.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a Vojtovi přejeme hodně štěstí v dalším kole s možností postupu na Světové geografické mistrovství.

Syndikovat obsah