Informace ZUŠ

kategorie

Základní umělecká škola Šlapanice přijme pro školní rok 2015/2016 talentované děti do hudebního, výtvarného a tanečního oboru.
Do tanečního a výtvarného oboru mohou být přijaty děti od pěti let, pro hudební obor je minimální „věkovou“ hranicí započatá základní školní docházka ve školním roce 2015/2016. Do hudebního oboru se mohou děti hlásit na tyto nástroje: housle, klavír, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, baryton, tuba, akordeon a klávesy. Případní zájemci se mohou hlásit k přijímacím pohovorům nejpozději do 12. června 2015.
Bližší informace mohou být poskytnuty na telefonním čísle 544 228 085.


Základní umělecká škola Vás srdečně zve na ZÁVĚREČNÝ KONCERT,
který se bude konat dne 28. května 2015 v 17:00 hod., v sále ZUŠ.
 

Okresní kolo soutěže programovaní v jazyce Karel 2015

kategorie

V úterý 12. 5. 2015 se 3 terciáni - Petr, Ondra a Vojta - vydali do boje za dobytí nejvyšších met okresního kola soutěže programování v nesmrtelném programovacím jazyce Karel.

Cesta do Zastávky u Brna, kde se soutěž konala, stála za to. Po 180 minutách soutěžení a 60 minutách netrpělivého očekávání verdiktu poroty bylo veselo a milo. Porota totiž ocenila nejen výborné výkony našich studentů, ale i jejich vzorný přístup k soutěži.

A jak to vlastně dopadlo? Petr (neočekávaně :-)) zvítězil, Ondra potěšil krásným třetím místem a ani Vojta nebyl jen "do počtu".

Děkuji Petru Kubicovi, Ondřeji Koukalovi a Vojtovi Turlandovi za pěkný výsledek a opravdu vzornou reprezentaci naší školy. 

Volejbalové radosti

kategorie

Dne 6. 5. 2015 se konalo Finále 1. volejbalové ligy žákyň základních škol a víceletých gymnázií v hale Vodova v Brně. Po dlouhodobé části soutěže, kdy se naše dívky držely na vedoucí pozici, obhájily i zde 1. místo. Gratulujeme! 

Hoši reprezentovali naši školu a zároveň i Jihomoravskýkraj ve Sportovní lize ZŠ O pohár ministra školství. Ve Žďáru nad Sázavou obsadili ve skupině ČR-východ druhé místo. Děkujeme za vzornou repreznetaci.

  • Volejbalové radosti
  • Volejbalové radosti
  • Volejbalové radosti
  • Volejbalové radosti
  • Volejbalové radosti

Výsledky krajských kol chemické olympiády

kategorie

 V průběhu března a dubna se konala krajská kola chemické olympiády v kategoriích D, C a B. Ve všech těchto soutěžích měla naše škola zastoupení. 

Do krajského kola kategorie D se z kola okresního probojovali Martin Pernica (kvarta) a benjamínci Radoslav Mazel a Jakub Schimmer (tercie). Všichni tři patřili k úspěšným řešitelům krajského kola. Nejlépe se umístil Martin Pernica (9. místo).

V krajském kole v kategorii C reprezentovali naši školu Hanka Brožková (kvinta) a Martin Pernica (kvarta). Oba úspěšně. Hanka dosáhla na 8. příčku a Martin na 13.

Poslední v pořadí se konalo krajské kolo kategorie B, toho se účastnili Erik Kalla a Terka Klausová, oba ze septimy. A byli také úspěšnými řešiteli. V silné konkurenci skončil Erik 8. a Terka 11. 

Všem blahopřeji k výborným výkonům a přeji hodně úspěchů ve studiu a dalších soutěžích.

R. Poláčková

Výsledky okresního kola matematické olympiády kategorií Z

kategorie

Žáci naší školy se pravidelně účastní okresních kol matematické olympiády kategorií Z. Letos byli naši studenti velmi úspěšní. Kategorii Z6 vyhrála Karolína Zemene z primy, úspěšní byli i její spolužáci Barbora Horáková, Vít Březina a Veronika Zapletalová. V kategorii Z7 druhé místo obsadil Jan Kostrhun ze sekundy a třetí skončil Martin Vacek. Kategorii Z8 vyhrál Vojtěch Turland z tercie.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Krajské kolo matematické olympiády

Na konci března se v Brně uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorií B a C. V obou kategoriích jsme měli zastoupení a naši studenti úspěšně reprezentovali gymnázium. V kategorii C si nejlépe vedl Petr Janík z kvinty a s 15 body se stal úspěšným řešitelem tohoto kola. Neztratili se ani Markéta Křenková (12 bodů) a Adam Liška (8 bodů). V kategorii B si nejlépe vedl Ondřej Machala ze sexty a s 8 body se také stal úspěšným řešitelem. Ze sexty se také této soutěže zúčastnily Marie Zouharová a Veronika Koudelková.

Za skvělou reprezentaci školy děkují vyučující matematiky a přejí všem účastníkům hodně úspěchů v dalších matematických soutěžích.

Krtek stále pomáhá!

kategorie

Již v primě si letošní septima vybrala ke spolupráci Nadační fond dětské onkologie Krtek. A stejně jako každý rok napekly studentky septimy perníčky ve tvaru krtka, Ondra Bláha vyrobil lízátka a z prodeje těchto produktů na Dni otevřených dveří Gymnázia Šlapanice získala septima částku 4 300 korun. Tu po dohodě s vrchní sestrou dětské onkologie v brněnské dětské nemocnici použila na nákup hrníčků na čaj a kávu, skleniček na vodu, lžiček, příborů a táců. Všechny zmíněné věci se stanou součástí vybavení kuchyňky na oddělení dětské onkologie, kde tráví mnohdy hodně času děti se svými rodiči a blízkými při čekání na výsledky vyšetření a léčby.

Děkujeme všem, kteří pomohli septimě trošku zpříjemnit život nemocným dětem.

Fotogalerie

Pozvánka na taneční představení

kategorie

Základní umělecká škola Šlapanice srdečně zve všechny milovníky umění na představení tanečního oboru, který se koná 13. 5. 2015 v 17:00 hodin v sále Sokolovny ve Šlapanicích. Na setkání se těší Magdalena Štursová.

Oznámení o zveřejnění výsledků př. řízení

kategorie

 Výsledky a pořadí budou zveřejněny pod identifikačním číslem uchazeče po ukončení hodnocení všech uchazečů ze všech termínů 1. kola do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Ředitel zveřejní (v přízemí budovy gymnázia a na internetu na stránkách gymnázia na dobu 15 dnů) seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Lhůta 10 pracovních dnů pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí platí pro případné odvolání. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.


Upozornění: Pokud přijatí žáci neodevzdají do 10 pracovních dnů zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem, vzdávají se tímto práva přijetí na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Riegrova 17.

Mokerská laťka úspěšná

Hned 4 medaile a 3 umístění do 5. místa dovezli naši skokani a skokanky do výšky z tradičního klání v Mokré. Za účasti konkurence z Tišnova, Židlochovic, Pohořelic a domácích závodníků získal Adam Gajárek 1. místo, Petr Polák a Petra Kožoušková 2. místo, sice třetí místo, ale nesmírný obdiv si vyskákala suverénně nejmenší Veronika Křížová. Čtvrtá místa zdobí Květu Grabovskou a Nikolu Ulbrichovou. Nikolina sestra Sabina pak díky většímu počtu pokusů obsadila 5. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Syndikovat obsah